lang

Chipul parintelui Teofil

Costion Nicolescu
Ceea ce este caracteristic Părintelui Teofil este bucuria pe care o împrăştie.
O bucurie molipsitoare, transmisibilă.
De altfel, crede că asta este una dintre misiunile sale:
cu ajutorul lui Dumnezeu, să înmulţească binele şi bucuria.
A făcut-o prin viu grai şi prin cărţile rezultate
în urma parcursurilor sale misionare.
Asta ar trebui să fie condiţia fiecărui om:

viaţa lui să fie spre bucuria semenilor şi bucuria lui Dumnezeu.
Simpla vedere a chipului Părintelui Teofil,

de o nesfârşită şi blândă luminozitate,
un chip care este oglinda unui suflet păstrând neofilită
o sfântă candoare paradiziacă, linişteşte şi aduce pace şi bucurie,
desprindere instantanee de poverile acestei lumi.